Παρατείνουμε την προσφορά 3 στην τιμή των 2 σε παιχνίδια, παιχνίδια για κατοικίδια και όλα τα χριστουγεννιάτικα οικιακά προϊόντα // η προσφορά διαρκεί από 01.12.2023 έως 7.12.2023 // Όροι και προϋποθέσεις προσφοράς

Αγαπημένο

Το κατάστημά μου

0

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ “Ξαναβρείτε τη μαγεία της παιδικής ηλικίας με τη νέα συλλογή Harry Potter”

 

 

ΤΜΗΜΑ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

1.1. Οι παρόντες κανόνες καθορίζουν τον τρόπο διεξαγωγής του Διαφημιστικού Παιχνιδιού (εφεξής “Παιχνίδι”) και διέπουν τις σχέσεις μεταξύ του Διοργανωτή του Παιχνιδιού και των ατόμων που συμμετέχουν στο Παιχνίδι.
1.2. Με την ανάρτηση ενός σχολίου στη σελίδα της Pepco Greece στο Facebook https://www.facebook.com/PEPCOgr σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οι συμμετέχοντες συμφωνούν να συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρόντων κανόνων.
1.3. Οι παρόντες κανόνες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και δημοσιοποιούνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Pepco Greece – https://pepco.gr. Ο Διοργανωτής του παιχνιδιού διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να τροποποιεί τους κανόνες ανά πάσα στιγμή, με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσιοποίησής τους, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων δεν συμφωνεί με τις εν λόγω αλλαγές, ο Συμμετέχων θα πρέπει να διακόψει τη συμμετοχή του στο Παιχνίδι αποστέλλοντας μήνυμα στον Διοργανωτή σύμφωνα με την ενότητα 7 των παρόντων Κανόνων.
1.4. Το Παιχνίδι παρέχει την ευκαιρία να λάβει ένα από τα τέσσερα έπαθλα που αντιπροσωπεύουν:
1 σετ Spin Master Κάστρο Χόγκουαρτς- 1 φιγούρα Χάρι Πότερ- 1 αυτοκίνητο με φιγούρες – το καθένα με μοναδιαία αξία άνω των 100 ευρώ,
Ο μηχανισμός που κερδίζει τα έπαθλα περιγράφεται στην ενότητα 5 των παρόντων κανόνων.

 

 

ΤΜΗΜΑ 2. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

2.1. Η Διοργανώτρια εταιρεία της καμπάνιας είναι η «PEPCO GREECE SINGLE MEMBER P.C», που είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο και στο μητρώο για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Υπηρεσίας Καταχωρήσεων με ενιαίο αριθμό ταυτοποίησης 801742462, GEMI number; 162515401000 με έδρα και ταχυδρομική διεύθυνση της διαχείρισης της εταιρείας στην πόλη Πέτρου Ράλλη 97, Τ.Κ. 18233 – Αγ. Ιωάννης Ρέντης.

 

 

ΤΜΗΜΑ 3. ΠΕΡΙΔΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

3.1. Ο αγώνας οργανώνεται και διεξάγεται στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας.
3.2. Ο αγώνας θα διεξαχθεί από τις 22.08.2023 έως τις 28.08.2023 συμπεριλαμβανομένης.
Κατά τη διάρκεια της Περιόδου του Παιχνιδιού, ο Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει για να κερδίσει ένα έπαθλο από το Παιχνίδι. Ο Διοργανωτής μπορεί να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκεια του Παιχνιδιού ή να αλλάξει το είδος των δώρων κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, τροποποιώντας τους παρόντες κανόνες και γνωστοποιώντας τους στην επίσημη ιστοσελίδα της Pepco Greece στην ενότητα “Συχνές Ερωτήσεις” – https://pepco.gr.
3.3. Ο Διοργανωτής θέτει το Παιχνίδι στη διάθεση του κοινού μέσω ανάρτησης στη σελίδα της Pepco Greece στο Facebook – https://www.facebook.com/PEPCOgr.

 

 

ΤΜΗΜΑ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

4.1. Στο Παιχνίδι δεν μπορούν να συμμετάσχουν άτομα που εργάζονται για τον Διοργανωτή με σύμβαση εργασίας ή σύμβαση αστικού δικαίου, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους (γονείς, σύζυγοι και παιδιά).
4.2. Συμμετέχων στο Παιχνίδι είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που
4.2.1. διαθέτει έγκυρο λογαριασμό στο Facebook,
4.2.2. έχει ανταποκριθεί στην προωθητική ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στη σελίδα της Pepco Greece στο Facebook – https://www.facebook.com/PEPCOgr , σχολιάζοντας την ανάρτηση, η οποία πληροί τις απαιτήσεις του όρου 5.14 των παρόντων κανόνων και αντιστοιχεί στο θέμα της ανάρτησης – μια φωτογραφία με το αγαπημένο του προϊόν από τη νέα συλλογή Harry Potter της Pepco και ένα σχόλιο σχετικά με το γιατί το επέλεξε.
4.3. Με την απάντηση στην ανάρτηση, οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι συμφωνούν να δεσμεύονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρόντων κανόνων.
4.4. Το Παιχνίδι δεν είναι ανοικτό σε άτομα κάτω των 16 ετών. Με την ανάρτηση σχολίου κάτω από τη σχετική ανάρτηση του Παιχνιδιού Διαφήμισης και όπως απαιτείται από την παράγραφο 5.14 των Κανόνων, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι είναι άνω των 16 ετών και έχουν το δικαίωμα να εκτελούν έγκυρα και απεριόριστα όλες τις πράξεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους, αντίστοιχα έχουν τη συγκατάθεση γονέα/κηδεμόνα σε περίπτωση που δεν είναι ενήλικοι.
4.5. Κάθε Συμμετέχων πρέπει να διαθέτει έγκυρο λογαριασμό στο Facebook και έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετέχει μόνο με έναν έγκυρο λογαριασμό. Οι διπλοί λογαριασμοί χρηστών ή εκείνοι που έχουν καταχωρηθεί λανθασμένα πολλές φορές από το ίδιο άτομο θεωρούνται άκυροι και ο Περιοριστής έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τον συμμετέχοντα από το Παιχνίδι σε αυτή τη βάση.
Κάθε έγκυρος λογαριασμός θα θεωρείται ένας συμμετέχων. Ο Διοργανωτής θα θεωρεί ως τον ίδιο συμμετέχοντα οποιονδήποτε ενεργεί από τον ίδιο λογαριασμό ή παρέχει την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
4.6. Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετάσχουν με απεριόριστο αριθμό σχολίων, αλλά μπορούν να κερδίσουν μόνο ένα βραβείο που παρέχεται στο Παιχνίδι.
4.7. Ο Διοργανωτής του παιχνιδιού μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς προειδοποίηση, να αποκλείσει έναν συμμετέχοντα από το παιχνίδι ή να διαγράψει ένα σχόλιο, μεταξύ άλλων, εάν ο συμμετέχων δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής που ορίζονται στους παρόντες κανόνες ή/και εάν ο συμμετέχων παραβιάζει οποιονδήποτε από τους κανόνες του παιχνιδιού.

 

 

ΤΜΗΜΑ 5. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

5.1. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου του Παιχνιδιού, οι χρήστες μπορούν να συμμετέχουν στη σελίδα της Pepco Greece στο Facebook – https://www.facebook.com/PEPCOgr.
5.2. Ο Διοργανωτής παρέχει τη σελίδα του Παιχνιδιού στο Facebook, η οποία είναι μια διακριτή τοποθεσία στο παγκόσμιο δίκτυο του Διαδικτύου, η οποία ορίζεται από την ενιαία διεύθυνση HTTP (URL) και περιέχει αρχεία, προγράμματα, κείμενο, ήχο, εικόνα, εικόνα ή άλλα υλικά και πόρους, τα οποία ορίζονται από τον Διοργανωτή για τη διεξαγωγή του Παιχνιδιού, ήτοι:
Pepco Greece Facebook page – https://www.facebook.com/PEPCOgr.
5.3. Στο Παιχνίδι μπορεί να συμμετάσχει κάθε φυσικό πρόσωπο που διαθέτει εγγεγραμμένο προφίλ χρήστη (λογαριασμό) στον διαδικτυακό τόπο www.facebook.com.
5.4. Η συμμετοχή στο Παιχνίδι δεν προϋποθέτει την αγορά προϊόντων που προσφέρονται από τον Διοργανωτή.
5.5. Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει στο Παιχνίδι μόνο μέσω 1 (ενός) λογαριασμού στο Facebook.
5.6. Το Παιχνίδι δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται, διαχειρίζεται από το Facebook ή συνδέεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με αυτό. Οι συμμετέχοντες στο Παιχνίδι ενημερώνονται ότι οι πληροφορίες που τους ζητούνται κατά καιρούς κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο Παιχνίδι παρέχονται στον Διοργανωτή και όχι στο Facebook.
5.7. Αποδεχόμενοι τους παρόντες κανόνες, οι συμμετέχοντες συμφωνούν και δηλώνουν ότι δεν έχουν και δεν θα υποβάλουν κανένα αίτημα ή αξίωση προς το Facebook σε σχέση με τη συμμετοχή τους στο Παιχνίδι ή/και την πρόσβασή τους σε αυτό και ότι θα απευθύνουν όλα τα αιτήματα και τις αξιώσεις τους, καθώς και τις σχετικές ερωτήσεις, σχόλια και παράπονα αποκλειστικά στον Διοργανωτή.
5.8. Στις 22.08.2023, θα δημοσιευθεί στη σελίδα της Pepco Greece στο Facebook – https://www.facebook.com/PEPCOgr, διαφημιστική ανάρτηση με τίτλο “Ξαναβρείτε τη μαγεία της παιδικής ηλικίας με τη νέα συλλογή Harry Potter”. Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να δημοσιεύσει ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση το αργότερο μέχρι τις 28.08.2023 συμπεριλαμβανομένης, στο θέμα, αναφέροντας το αγαπημένο του προϊόν από τη νέα συλλογή Harry Potter της Pepco. Οι νικητές θα επιλεγούν με τυχαία κλήρωση μόνο μεταξύ των συμμετεχόντων που έχουν αναρτήσει σχόλιο κάτω από την αντίστοιχη ανάρτηση.
5.9. Στο πλαίσιο του παιχνιδιού θα αναδειχθούν τέσσερις νικητές. Οι νικητές θα επιλεγούν με τυχαία κλήρωση με τη χρήση επίσημου προγράμματος Giveaway από τη Διοργανώτρια εταιρεία και θα ανακοινωθούν στη σελίδα της Pepco Greece στο Facebook – https://www.facebook.com/PEPCOgr εντός 14 ημερών από τη λήξη του Παιχνιδιού.
5.10. Οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη ή να χρησιμοποιήσουν ή να επιχειρήσουν να κάνουν οποιοδήποτε πρόγραμμα για την παράκαμψη/παραβίαση των κανόνων του Παιχνιδιού που αυξάνει τεχνητά τις πιθανότητες να κερδίσουν ένα έπαθλο, πέραν των όσων περιγράφονται στους μηχανισμούς του Παιχνιδιού, π.χ. χρησιμοποιώντας μη υπάρχοντες/ψεύτικους λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένων των δικών τους και των φίλων τους, μη εξουσιοδοτημένα σενάρια, συστηματικά ή αυτοματοποιημένα προγράμματα ελέγχου του παιχνιδιού ή επιμέρους λειτουργίες τέτοιων προγραμμάτων, ένα μερικώς ή πλήρως αυτοματοποιημένο πρόγραμμα που δίνει στον συμμετέχοντα πλεονέκτημα έναντι του o
5.11. Κάθε Συμμετέχων που παραβιάζει τις διατάξεις της ρήτρας 5.10 θα αποκλείεται αυτόματα από τη συμμετοχή στο Παιχνίδι, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας του δικαιώματός του να λάβει οποιοδήποτε βραβείο που κέρδισε από το Παιχνίδι, εάν έχει κριθεί νικητής. Η πρόσβαση του εν λόγω συμμετέχοντα στην ιστοσελίδα του παιχνιδιού μπορεί να τερματιστεί κατά την κρίση του Διοργανωτή.
5.12. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να ακολουθούν τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της Διοργανώτριας και των προσώπων που έχουν οριστεί για την διαδικτυακή υποστήριξη, τη διαχείριση και τον συντονισμό του Παιχνιδιού.
5.13. Τα έπαθλα του Παιχνιδιού είναι συνολικά 3 (τρία), τα οποία αντιπροσωπεύουν:
1 σετ Spin Master Castle Hogwarts- 1 φιγούρα Harry Potter- 1 αυτοκίνητο με φιγούρες – το καθένα με μοναδιαία αξία άνω των 100 ευρώ,
Κάθε συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα βραβείο στο πλαίσιο του παιχνιδιού.
5.14. Τα σχόλια δεν πρέπει να περιέχουν κανένα μήνυμα, εικόνα ή άλλο περιεχόμενο που:
– είναι πορνογραφικό, περιέχει στοιχεία σεξουαλικής ή άλλης βίας ή είναι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αντίθετο προς την ηθική ή τα χρηστά ήθη,
– στρέφεται κατά της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της δημόσιας υγείας ή των δικαιωμάτων και ελευθεριών άλλων πολιτών,
– στρέφεται κατά ή βλάπτει την καλή φήμη του διοργανωτή ή οποιουδήποτε τρίτου,
– απειλεί τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα οποιουδήποτε προσώπου,
– υποστηρίζει διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, εκπαίδευσης, ηλικίας ή θρησκείας- υποκινεί σε βία, διάπραξη εγκλήματος ή υποκινεί φυλετικό, εθνικό, εθνοτικό ή θρησκευτικό μίσος,
– υποστηρίζει επιθετική ή αντιδημοκρατική ιδεολογία,
– παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τις ελευθερίες σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους της Δημοκρατίας της Ελλάδας ή τις διεθνείς πράξεις στις οποίες η Δημοκρατία της Ελλάδας είναι συμβαλλόμενο μέρος,
– αφορά εμπορικά, υπηρεσιακά ή προσωπικά μυστικά ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες,
– παραβιάζει περιουσιακά ή ηθικά δικαιώματα ή έννομα συμφέροντα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λπ,
– παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία και τους παρόντες κανόνες.
Σχόλια που με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζουν τις απαιτήσεις των παραπάνω διατάξεων δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στο Παιχνίδι. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει και, κατά συνέπεια, να αφαιρέσει οποιαδήποτε Σχόλια που παραβιάζουν τους παρόντες Κανόνες.

 

 

ΤΜΗΜΑ 6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

6.1. Οι συμμετέχοντες που κέρδισαν κάποιο δώρο θα ανακοινώνονται στη σελίδα της Pepco Greece στο Facebook – https://www.facebook.com/PEPCOgr , και κάθε νικητής θα πρέπει, εντός 14 ημερών από τη λήξη του Παιχνιδιού, να αποστείλει προσωπικό μήνυμα στη σελίδα της Pepco Greece στο Facebook – https://www.facebook.com/PEPCOgr αναφέροντας την ακριβή διεύθυνση, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας και, στην περίπτωση μη ενηλίκων, τη γονική συναίνεση για την παροχή των στοιχείων και την παραλαβή του δώρου. Μετά την παραλαβή των στοιχείων, η Διοργανώτρια θα αποστείλει το δώρο στον νικητή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών με έξοδα της Διοργανώτριας εντός 35 ημερών από το παιχνίδι. Εάν ο νικητής δεν επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή εντός αυτών των 14 ημερών, χάνει το δικαίωμά του στο βραβείο. Η Διοργανώτρια δεν θα πραγματοποιήσει δεύτερη κλήρωση για τους νικητές. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για καθυστερημένη παράδοση λόγω ενεργειών της εταιρείας ταχυμεταφορών ή για μη παράδοση λόγω ανακριβών στοιχείων που δόθηκαν από τον νικητή. Σε περίπτωση που το έπαθλο είναι αξίας άνω των 100 ευρώ, ο Διοργανωτής υποχρεούται να δηλώσει και να καταβάλει τον οφειλόμενο φόρο για το έπαθλο στην Εθνική Υπηρεσία Εσόδων μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο κατά το οποίο το φυσικό πρόσωπο απέκτησε το εισόδημα από το έπαθλο. Σε σχέση με τη δήλωση του εισοδήματος που καταβλήθηκε και του φόρου που παρακρατήθηκε, κάθε νικητής πρέπει να παράσχει στον Διοργανωτή τρία ονόματα και έναν αριθμό ταυτότητας. Για δώρα ασήμαντης αξίας (κάτω των 100 ευρώ) δεν καταβάλλεται φόρος. Η άρνηση παροχής αυτών των στοιχείων θα έχει ως αποτέλεσμα να μην διεκδικηθεί το έπαθλο.
6.2. Σε περίπτωση που ένας συμμετέχων δεν αποστείλει τα απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή του βραβείου του εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στον όρο 6.1, ο συμμετέχων θεωρείται ότι έχει χάσει το βραβείο.
6.3. Το έπαθλο μπορεί να παραληφθεί από τρίτο πρόσωπο, εκτός του νικητή, μόνο με την προσκόμιση ρητού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
6.4. Κανένα έπαθλο δεν μπορεί να ανταλλαγεί με το χρηματικό του ισοδύναμο, παροχές, άλλο έπαθλο ή αγαθά.
6.5. Τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης του βραβείου βαρύνουν τον διοργανωτή.

 

 

ΤΜΗΜΑ 7. ΤΕΡΜΑΤΙΣΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

7.1. Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη συμμετοχή του/της στο παιχνίδι ανά πάσα στιγμή, χωρίς να δώσει καμία αιτιολογία, στέλνοντας μήνυμα στον διοργανωτή στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: klientbg@pepco.eu.
7.2. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει το Παιχνίδι ανά πάσα στιγμή λόγω αντικειμενικών περιστάσεων, ενημερώνοντας εγκαίρως τους συμμετέχοντες σχετικά μέσω της ιστοσελίδας του Παιχνιδιού και ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν θα οφείλεται καμία αποζημίωση στους συμμετέχοντες για οποιεσδήποτε ενέργειες που έγιναν για τη συμμετοχή τους στο Παιχνίδι.
7.3. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να τροποποιεί τους παρόντες κανόνες, με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή τους στην επίσημη ιστοσελίδα της Pepco Greece – https://pepco.gr.

 

 

ΤΜΗΜΑ 8. ΕΥΘΥΝΗ

8.1. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στους Συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια ή σε σχέση με τη διεξαγωγή του Παιχνιδιού στο σύνολό του ή για τυχόν σφάλματα ή/και ελλείψεις στη διεξαγωγή του Παιχνιδιού στο σύνολό του, που οφείλονται σε έκτακτες περιστάσεις ή δυσλειτουργίες στην ιστοσελίδα του Παιχνιδιού ή στην υποστηρικτική υποδομή πληροφοριακής επικοινωνίας και τηλεπικοινωνιών.
8.2. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για τυχόν μη τήρηση των όρων και υποχρεώσεών του βάσει των παρόντων κανόνων ή για τυχόν σφάλματα στη διεξαγωγή του παιχνιδιού στο σύνολό του λόγω ανωτέρας βίας ή βλαβών στον υποστηρικτικό εξοπλισμό που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις τρίτων ή δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Διοργανωτή.
8.3. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντα που επιλέγεται ως νικητής και παρέχει άκυρα, ανύπαρκτα, ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία.

 

 

ΤΜΗΜΑ 9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

9.1. Η συμμετοχή στο παιχνίδι είναι εθελοντική. Εάν είναι απαραίτητο, κάθε συμμετέχων θα πρέπει να παρέχει στη Διοργανώτρια εταιρεία το ονοματεπώνυμό του, τον αριθμό τηλεφώνου του και την ορθή διεύθυνσή του για την παράδοση οποιουδήποτε κερδισμένου βραβείου. Σε περίπτωση που το έπαθλο είναι αξίας άνω των 100 ευρώ, ο νικητής πρέπει επίσης να παράσχει τον προσωπικό του/της αριθμό ταυτότητας. Απαραίτητη η δήλωση και η καταβολή του φόρου που οφείλεται σε σχέση με την παράδοση του βραβείου. Ο διοργανωτής είναι πλήρως υπεύθυνος για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τους συμμετέχοντες.
9.2. Οι συμμετέχοντες στο παιχνίδι εγγυώνται τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης, του δικαιώματος πρόσβασης στα δεδομένα, του δικαιώματος παρέμβασης στα δεδομένα και του δικαιώματος εναντίωσης στον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων.
9.3. Ο διοργανωτής επισημαίνει σαφώς τον εθελοντικό χαρακτήρα της παροχής των δεδομένων, σε περίπτωση που ένας συμμετέχων αρνηθεί να παράσχει τα προσωπικά του δεδομένα ή ανακαλέσει εκ των υστέρων τη συγκατάθεσή του, η συμμετοχή του στο παιχνίδι τερματίζεται και, αντίστοιχα, σε περίπτωση που η ανάκληση πραγματοποιηθεί πριν από την παραλαβή του βραβείου, ο συμμετέχων χάνει τη δυνατότητα να το λάβει.
9.4. Με τη συμμετοχή του στο Παιχνίδι, ο συμμετέχων συμφωνεί ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει θα αποθηκευτούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς του Παιχνιδιού και για χρονικό διάστημα έως 3 μήνες μετά τη λήξη του Παιχνιδιού, αντίστοιχα από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας παραγραφής για την εκπλήρωση δημόσιας υποχρέωσης από τον Διοργανωτή, προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή των κερδισμένων δώρων, η δήλωση των απονεμηθέντων δώρων και η καταβολή των οφειλόμενων φόρων και η επίλυση τυχόν διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν.
9.5. Σε περίπτωση παροχής ελλιπών ή/και ψευδών προσωπικών δεδομένων, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή ενός συμμετέχοντα στο Παιχνίδι.
9.6. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται και δεν καταβάλλει καμία αποζημίωση σε πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται για την εγγραφή στο Παιχνίδι από άλλο πρόσωπο, ανεξάρτητα από το αν το πρώτο έχει συναινέσει σε αυτό ή όχι.
9.7. Ο Διοργανωτής δηλώνει ότι δεν θα παράσχει τα δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο σε εταιρεία ταχυμεταφορών για την παροχή των δώρων που λαμβάνονται από το παρόν Παιχνίδι ή σε περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από το νόμο.
9.8. Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται ο διοργανωτής και το δικαίωμα να ζητήσει από τον διοργανωτή να διαγράψει, να διορθώσει ή να αποκλείσει τα δεδομένα, υποβάλλοντας γραπτό αίτημα στον διοργανωτή στη διεύθυνση της έδρας του, αυτοπροσώπως από τον ίδιο ή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά από αυτόν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
9.9. Οι συμμετέχοντες δικαιούνται να παραπέμψουν το θέμα στην Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν θεωρούν ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά τους.

 

 

ΤΜΗΜΑ 10. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

10.1. Οι παρόντες κανόνες είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο του Παιχνιδιού κατά τη διάρκεια του Παιχνιδιού.
10.2. Σύμφωνα με τον νόμο περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (PITA), με ισχύ από 01.01.2019, τα έπαθλα αξίας άνω των EUR 100,00 αποτελούν φορολογητέο εισόδημα για το φυσικό πρόσωπο που τα λαμβάνει.
10.3. Οι παρόντες κανόνες αποτελούν τους πλήρεις κανόνες που διέπουν τη διεξαγωγή του παιχνιδιού και τη συμμετοχή των χρηστών σε αυτό. Για όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται ρητά στο παρόν, ισχύουν οι κανόνες της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας.
10.4. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει τον εκάστοτε Συμμετέχοντα σε περίπτωση παρατυπιών κατά τη διαδικασία συμμετοχής.
10.5. Ο Διοργανωτής δεν υποχρεούται να αλληλογραφήσει ή να συζητήσει με τυχόν μη νικητές αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένης της λήξης της Περιόδου του παιχνιδιού ή άλλων παρόμοιων περιπτώσεων.
10.6. Τυχόν διαφορές μεταξύ του Διοργανωτή και των συμμετεχόντων/χρηστών που προκύπτουν σε σχέση με το Παιχνίδι στο σύνολό του θα επιλύονται καλόπιστα με διαπραγματεύσεις μεταξύ τους και, εάν αυτό αποδειχθεί αδύνατο, θα παραπέμπονται στις αρμόδιες κρατικές αρχές για επίλυση.
10.7. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ στις 22.08.2023 και θα ισχύουν για όλη τη διάρκεια του Παιχνιδιού στο σύνολό του και μέχρι να διευθετηθούν οριστικά όλες οι σχέσεις που σχετίζονται με το Παιχνίδι. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τους παρόντες κανόνες και οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή τους στην επίσημη ιστοσελίδα της Pepco Greece στην ενότητα “Συχνές Ερωτήσεις” – https://pepco.gr/. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ελέγχουν οι ίδιοι τις αλλαγές στους κανόνες και ο Διοργανωτής δεν υποχρεούται να τους ενημερώσει για τις αλλαγές αυτές με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Κοινή χρήση:

Γιατι να ψωνίζετε στo Pepco;

Πάντα κοντά σου

Πάνω από 2.000 καταστήματα στην Ευρώπη. Θέλουμε να είμαστε πάντα κοντά σας.

Πάντα χαμηλές τιμές

Στην Pepco θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε χαμηλές τιμές.

Περιμένετε περισσότερα, πληρώστε λιγότερα

Στην Pepco θα βρείτε καλή ποιότητα, τις τελευταίες τάσεις και μια μεγάλη ποικιλία.

Αγοράστε με σιγουριά

Έχετε δικαίωμα 30 ημερών για να επιστρέψετε τα αγαθά σε οποιοδήποτε κατάστημα της χώρας.