Αγαπημένο (0)

Το κατάστημά μου

0

Pepco POLSKA SP. Z OO
Θα χρησιμοποιηθεί από 17/02/2020

Η ακόλουθη πολιτική απορρήτου περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από την Pepco Poland Sp.z oo κατά τη διάρκεια της περιόδου υπηρεσίας.

1. Διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων

Pepco Poland Sp. z o. o. με δηλωμένη έδρα στη διεύθυνση Poznań, ul. Strzeszyńska 73 A

2. Επιθεωρητής προστασίας δεδομένων για τον Όμιλο Pepco και τα στοιχεία επικοινωνίας του

Όλες οι οντότητες του Ομίλου Pepco έχουν ορίσει επιθεωρητή προστασίας δεδομένων, ο οποίος πρέπει να ενημερώνεται για όλα τα θέματα που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την άσκηση των δικαιωμάτων που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το εργαλείο επιθεώρησης προστασίας δεδομένων για τον Όμιλο Pepco, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Daniel Wieszczycki

Personal Data Protection Inspector

Pepco Poland Sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 73 A, Poznań

3. Ποιος είναι ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

3.1 Η επίσκεψη στις ιστοσελίδες μας γενικά δεν απαιτεί την παροχή προσωπικών δεδομένων.

3.2 Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ των Χρηστών και των Υπηρεσιών και του περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων: πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή και τη σύνδεση, τα λεγόμενα αρχεία καταγραφής συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας, της ώρας της επίσκεψης, του αριθμού IP της συσκευής που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση και των δεδομένων σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις προβολές των Υπηρεσιών, κίνηση στο διαδίκτυο από και προς συγκεκριμένους ιστότοπους. Σκοπός των παραπάνω δραστηριοτήτων είναι η ανάπτυξη των Υπηρεσιών και η προσαρμογή τους στις ανάγκες του Χρήστη. Τα δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άμεσης εμπορικής διάθεσης. Τα δεδομένα που καταγράφονται στα αρχεία καταγραφής διακομιστή δεν συσχετίζονται με συγκεκριμένα άτομα που χρησιμοποιούν την Υπηρεσία Συστήματος και δεν χρησιμοποιούνται από το Διαχειριστή για την αναγνώριση του Χρήστη.

3.2 Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ των Χρηστών και των Υπηρεσιών και του περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων: πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή και τη σύνδεση, τα λεγόμενα αρχεία καταγραφής συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας, της ώρας της επίσκεψης, του αριθμού IP της συσκευής που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση και των δεδομένων σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις προβολές των Υπηρεσιών, κίνηση στο διαδίκτυο από και προς συγκεκριμένους ιστότοπους. Σκοπός των παραπάνω δραστηριοτήτων είναι η ανάπτυξη των Υπηρεσιών και η προσαρμογή τους στις ανάγκες του Χρήστη. Τα δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άμεσης εμπορικής διάθεσης. Τα δεδομένα που καταγράφονται στα αρχεία καταγραφής διακομιστή δεν συσχετίζονται με συγκεκριμένα άτομα που χρησιμοποιούν την Υπηρεσία Συστήματος και δεν χρησιμοποιούνται από το Διαχειριστή για την αναγνώριση του Χρήστη.

3.3 Με τη ρητή συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies μαζί με άλλες τεχνολογίες και να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP και αναγνωριστικά cookies, για να εξατομικεύσουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας, να μετρήσουμε την απόδοση διαφημίσεων και περιεχομένου και να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με άτομα, στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση όποιος έχει δει τις διαφημίσεις και το περιεχόμενό σας.

3.4 Επιπλέον, τα δεδομένα σας ενδέχεται επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας για τους σκοπούς της χρήσης ενός ενημερωτικού δελτίου από το άμεσο μάρκετινγκ. Περισσότερες πληροφορίες στο ενημερωτικό δελτίο της Πολιτικής Απορρήτου της Pepco.

4. Για πόσο χρονικό διάστημα θα αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

4.1 Όσον αφορά την προσαρμογή του περιεχομένου των Υπηρεσιών διαχειριστή στα συμφέροντά σας, τον εντοπισμό bots και καταχρήσεων και τις στατιστικές μετρήσεις και την ανάπτυξη της υπηρεσίας, παρέχοντας διαφημίσεις προσαρμοσμένες στα συμφέροντά σας μέσω των Υπηρεσιών και εκτός αυτών, τα δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μέχρι να προηγηθεί ένσταση ή μέχρι να τερματίσετε χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Διαχειριστή.


4.2 Τα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς μάρκετινγκ (ενημερωτικό δελτίο). Θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μέχρι να ανακαλέσετε την άδειά σας για την εν λόγω επεξεργασία.

4.3 Θα στείλουμε το ενημερωτικό δελτίο μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

5. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

5.1 Όσον αφορά την προσαρμογή του περιεχομένου των Υπηρεσιών διαχειριστή στα συμφέροντά σας, τον εντοπισμό bots και καταχρήσεων και τις στατιστικές μετρήσεις και την ανάπτυξη της υπηρεσίας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για σκοπούς μάρκετινγκ, τα δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ («RODO») (δικαιολογημένο συμφέρον του διαχειριστή). Το δικαιολογημένο συμφέρον του διαχειριστή συγκροτείται με την προσαρμογή της διατύπωσης των υπηρεσιών του Διαχειριστή, για παράδειγμα των υπηρεσιών διαδικτύου στις ανάγκες σας, διασφαλίζοντας την ασφάλεια αυτών των υπηρεσιών και τη συνεχή ανάπτυξη των προϊόντων του Διαχειριστή και παρέχοντας διαφημίσεις προσαρμοσμένες στα συμφέροντά σας στις Υπηρεσίες και από αυτές

5.2 Για τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την εξατομίκευση του περιεχομένου και των διαφημίσεων που προβάλλονται, τη μέτρηση της απόδοσης διαφημίσεων και περιεχομένου και τη λήψη πληροφοριών σχετικά με το κοινό που είδε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο, άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο α) ΓΚΠΔ – η εθελοντική σας συγκατάθεση.

5.3 Η εθελοντική συγκατάθεσή σας αποτελεί νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ (newsletter).

6. Απαίτηση παροχής στοιχείων

6.1 Η επεξεργασία δεδομένων για το σκοπό αυτό και η προσαρμογή του περιεχομένου των δικτυακών τόπων του Διαχειριστή στα συμφέροντά σας για τον εντοπισμό bots και καταχρήσεων στις υπηρεσίες του Διαχειριστή, οι στατιστικές μετρήσεις και η ανάπτυξη των υπηρεσιών του Διαχειριστή είναι απαραίτητες για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διαχειριστή. Η μη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς ενδέχεται να εμποδίσει τη σωστή παροχή υπηρεσιών.

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την εξατομίκευση του περιεχομένου και των διαφημίσεων που προβάλλονται, τη μέτρηση της απόδοσης των διαφημίσεων που προβάλλονται και την ανάλυση πληροφοριών σχετικά με την ομάδα-στόχο δεν θα συλλέγονται χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

6.2 Η παροχή προσωπικών δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ (ενημερωτικό δελτίο) είναι προαιρετική.

7. Σε ποιον διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

7.1 Τα δεδομένα σας μπορούν να μεταφερθούν σε οντότητες που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος του Διαχειριστή, δηλ. παρόχων υπηρεσιών πληροφορικής, πρακτορείων μάρκετινγκ – οι εν λόγω οντότητες επεξεργάζονται τα δεδομένα σύμφωνα με συμφωνία με τον διαχειριστή και μόνο σύμφωνα με τα αιτήματα του Διαχειριστή.

7.2 Με τη ρητή συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα μπορούν επίσης να μεταφερθούν σε άλλες μονάδες επεξεργασίας δεδομένων που εμπλέκονται στην ανάλυση της κίνησης του δικτύου, την προβολή διαφημίσεων και την εξατομίκευση του εμφανιζόμενου περιεχομένου.

7.3 Τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να προετοιμαστούν για οντότητες εξουσιοδοτημένες να τα παραλάβουν σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, για παράδειγμα τις αρχές επιβολής του νόμου σε περίπτωση που η αρχή ζητήσει τα δεδομένα σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις (για παράδειγμα για τους σκοπούς της εν εξελίξει ποινικής διαδικασίας).

Οι ιστότοποι του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιούν τα λεγόμενα πρόσθετα κοινωνικών μέσων όπως το Facebook, το Google+, το Twitter, το Pinterest. Με αυτά τα πρόσθετα, μπορείτε να προτείνετε μεμονωμένο περιεχόμενο ή να το μοιραστείτε σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο. Λάβετε υπόψη ότι με τη βοήθεια τέτοιων προσθηκών, ανταλλάσσετε δεδομένα μεταξύ εσάς και του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δεν επεξεργάζεται και σε τέτοιες περιπτώσεις δεν γνωρίζει ποια δεδομένα συλλέγονται. Ως εκ τούτου, συνιστούμε να διαβάσετε τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις και τις οδηγίες προστασίας δεδομένων των μεμονωμένων κοινωνικών δικτύων πριν χρησιμοποιήσετε την προσθήκη πριν χρησιμοποιήσετε την προσθήκη.

8. Μεταφορά των δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Τα δεδομένα σας δεν θα μεταφερθούν σε καμία τρίτη χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

9. Ποια είναι τα δικαιώματά σας που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς:

● Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος λήψης αντιγράφου αυτών.
● Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων.
● Το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων (σε συγκεκριμένες περιπτώσεις)
● Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτεύουσα αρχή που ασχολείται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
● Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.
● Μπορείτε επίσης να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα εντός του πεδίου εφαρμογής των δεδομένων σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με συγκατάθεση ή εντός των πλαισίων της παρεχόμενης υπηρεσίας (τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την παροχή της υπηρεσίας):
● Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης εντός του πεδίου εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων που καλύπτεται από αυτήν. Η ανάκληση συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
● Το δικαίωμα διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή η λήψη των προσωπικών σας δεδομένων από τον Διαχειριστή σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη αναγνώσιμη από υπολογιστή μορφή. Μπορείτε να στείλετε τα δεδομένα σε άλλο διαχειριστή δεδομένων.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Επιθεωρητή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο iodo@pepco.eu για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα.

10. Πληροφορίες για τα «cookies»

10.1 Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία διαχειριστή παραμένετε ανώνυμοι μέχρι να αποφασίσετε διαφορετικά. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα αρχεία καταγραφής συστήματος (για παράδειγμα διεύθυνση IP) και απορρέουν από τις γενικές αρχές των συνδέσεων στο Internet χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες του διαχειριστή για τεχνικούς σκοπούς που σχετίζονται με τη διαχείριση διακομιστών. Εκτός από αυτές τις διευθύνσεις IP χρησιμοποιούνται για τη συλλογή γενικών, στατιστικών δημογραφικών πληροφοριών (για παράδειγμα, σχετικά με την περιοχή από την οποία έχει δημιουργηθεί η σύνδεση).

10.2 Το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Internet μπορεί να αποθηκεύσει cookies στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα αρχεία cookies περιλαμβάνουν πληροφορίες απαραίτητες για την ορθή λειτουργία της Υπηρεσίας, ειδικά εκείνες που απαιτούν εξουσιοδότηση.

10.3 Οι Υπηρεσίες διαχειριστή αποθηκεύουν cookies στους υπολογιστές των χρηστών για:

● να προσαρμόζουν καλύτερα τις Υπηρεσίες στις ανάγκες των χρηστών, για παράδειγμα, για να σας παρουσιάσουμε μια λίστα καταστημάτων από τη γειτονιά σας,

● δημιουργηθούν στατιστικά στοιχεία των προβολών,

● παρουσιάζονται διαφημίσεις στο διαδίκτυο για το περιεχόμενο που ταιριάζει με τα ενδιαφέροντα του χρήστη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

10.5 Χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους τύπους cookies ανάλογα με τον σκοπό:

Αρχεία που διασφαλίζουν την ασφάλεια, για παράδειγμα χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό κατάχρησης.

Cookies απόδοσης – ενεργοποιήστε τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο χρήσης ιστότοπων στο Διαδίκτυο,

Όνομα

Πωλητής

Σκοπός

Διάρκεια

rc::a

Google

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ ανθρώπων και bot.

Μόνιμο

rc::c

Google

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ ανθρώπων και bot.

Συνεδρία

δοκιμαστικό_cookie

Google

Χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί εάν το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη υποστηρίζει cookies.

1 ημέρα

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

YouTube

Χρησιμοποιείται για να ανιχνευθεί εάν ο επισκέπτης έχει αποδεχθεί την κατηγορία μάρκετινγκ στο αναδυόμενο μήνυμα για cookie. Αυτό το cookie είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση προς το GDPR του ιστοτόπου.

2 έτη

pepco_cookies

Pepco

 

1 μήνα

Λειτουργικά cookies – ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις «απομνημόνευσης» που έχει επιλέξει ο Χρήστης και την εξατομίκευση του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, για παράδειγμα στο πεδίο εφαρμογής της επιλεγμένης γλώσσας ή περιοχής στην οποία βρίσκεται ο Χρήστης, το μέγεθος γραμματοσειράς, τη διάταξη σελίδας κ.λπ.

Όνομα

Πωλητής

Σκοπός

Διάρκεια

YSC

YouTube

Καταχωρεί ένα μοναδικό ID για να τηρούνται στατιστικά στοιχεία του τι βίντεο έχει δει ο χρήστης από το YouTube.

Συνεδρία

_ga 

Google

Καταχωρεί ένα μοναδικό ID που χρησιμοποιείται για την παραγωγή στατιστικών δεδομένων σχετικά με το πως χρησιμοποιεί ο χρήστης τον ιστότοπο.

2 έτη

_gat 

Google

Χρησιμοποιείται από το Google Analytics στον οριακό ρυθμό αιτήματος.

1 ημέρα

_gid

Google

Καταχωρεί ένα μοναδικό ID που χρησιμοποιείται για την παραγωγή στατιστικών δεδομένων σχετικά με το πως χρησιμοποιεί ο χρήστης τον ιστότοπο.

1 ημέρα

συλλογή

Google

Χρησιμοποιείται για την αποστολή δεδομένων σχετικά με τη συσκευή και την συμπεριφορά του επισκέπτη.

Συνεδρία

_dc_gtm_

Google

Για να αποθηκευτεί ο αριθμός αιτημάτων σέρβις.

1 λεπτά

AMP_TOKEN

Google

Για να αποθηκευτεί ένα μοναδικό ID χρήστη.

30 δευτερόλεπτα έως 1 έτος

__utma

Google

Χρησιμοποιείται για την διάκριση χρηστών και συνεδριών.

2 έτη

__utmt

Google

Χρησιμοποιείται για να τεθεί οριακός ρυθμός αιτήματος.

10 λεπτά

__utmb

Google

Χρησιμοποιείται για να προσδιοριστούν νέες συνεδρίες/επισκέψεις.

30 λεπτά

__utmz

Google

Αποθηκεύει την πηγή κίνησης ή την εκστρατεία που εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης έφτασε στον ιστότοπό σας.

6 μήνες

__utmv

Google

Χρησιμοποιείται για να αποθηκεύονται μεταβλητά δεδομένα προσαρμοσμένα στο επίπεδο επισκέπτη.

2 έτη

OTZ

Google

Παρέχει μία συγκεντρωτική ανάλυση των επισκεπτών του ιστοτόπου.

14 ημέρες

Διαφημιστικά cookies – επιτρέπουν την παροχή στους Χρήστες διαφημιστικού περιεχομένου πιο κατάλληλου για τα ενδιαφέροντά τους. Οι Υπηρεσίες χρησιμοποιούν το μάρκετινγκ διαδικτύου που συνίσταται στην επαναστόχευση. Επιτρέπει στους συνεργάτες μας να παρουσιάζουν στους Χρήστες διαφημίσεις με βάση τις αλληλεπιδράσεις τους με τα μέρη της Υπηρεσίας. Για παράδειγμα, ένας Χρήστης που είδε πληροφορίες σχετικά με τα ρούχα κατά την επίσκεψή του στον ιστότοπο της Υπηρεσίας μπορεί να δει μια διαφήμιση των προϊόντων που προβληθούν ενώ επισκέπτεται άλλους ιστότοπους.

Στατιστικά cookies – επιτρέπουν τον στατιστικό υπολογισμό που σχετίζεται με διαδικτυακούς ιστότοπους και εφαρμογές.

Όνομα

Πωλητής

Σκοπός

Διάρκεια

_gac

Google

Για την αποθήκευση και την ανίχνευση της ανταπόκρισης του κοινού.

90 ημέρες

_gcl

Google

Για την αποθήκευση και την παρακολούθηση μετατροπών.

Μόνιμο

c_user

Facebook

Για να αποθηκευτεί ένα μοναδικό ID χρήστη.

30 ημέρες

παρουσία

Facebook

Χρησιμοποιείται για να περιοριστεί η κατάσταση συνομιλίας του χρήστη.

Συνεδρία

_js_datr

Facebook

Για την αποθήκευση προτιμήσεων χρήστη.

2 έτη

_fbc

Facebook

Για την αποθήκευση της τελευταίας επίσκεψης.

2 έτη

fbm*

Facebook

Για την αποθήκευση των λεπτομερειών του λογαριασμού.

1 rok

xs

Facebook

Για την αποθήκευση μοναδικού id συνεδρίας.

3 μήνες

wd

Facebook

Για την αποθήκευση των διαστάσεων του παραθύρου προγράμματος περιήγησης.

1 εβδομάδα

fr

Facebook

Χρησιμοποιείται για την επαναστόχευση και την παροχή διαφημίσεων.

3 μήνες

act

Facebook

Για την αποθήκευση συνδεδεμένων χρηστών.

90 ημέρες

_fbp

Facebook

Για την αποθήκευση και την παρακολούθηση επισκέψεων ανάμεσα στους ιστοτόπους.

3 μήνες

ΠΛΗΡΟΦ_ΣΥΝΔΕΣΗΣ

YouTube

Επιτρέπει την ανίχνευση των προβολών βίντεο στο YouTube.

Od 6 months do 10 lat

PREF

YouTube

Για την αποθήκευση προτιμήσεων χρήστη.

8 μήνες

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

Για να εκτιμάται το εύρος των χρηστών σε σελίδες με ενσωματωμένα βίντεο YouTube

179 ημέρες

APISID

Google

Για την εξατομίκευση διαφημίσεων.

 

SID

Google

Συμβάλλει στην αποτροπή απάτης και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

2 έτη

AID

Google

Χρησιμοποιείται για την σύνδεση δεδομένων χρήστη μεταξύ συσκευών, τον συντονισμό διαφημίσεων και την μετατροπή μετρήσεων.

2 έτη

NID

Google

Για την αποθήκευση πληροφοριών των επισκεπτών και την εξατομίκευση διαφημίσεων.

6 μήνες

IDE

Google

Χρησιμοποιείται από το Google DoubleCLick για την καταχώρηση της διεπαφής χρήστη και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας διαφημίσεων.

1 έτος

SAPSID

Google

Για την αποθήκευση πληροφοριών των επισκεπτών και την εξατομίκευση διαφημίσεων.

2 έτη

HSID

Google

Συμβάλλει στην αποτροπή απάτης και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

2 έτη

VSC

YouTube

Επιτρέπει την ανίχνευση των προβολών βίντεο στο YouTube.

Συνεδρία

remote_sid

YouTube

Επιτρέπει την ανίχνευση των προβολών βίντεο στο YouTube.

Συνεδρία

llbcs

YouTube

Επιτρέπει την ανίχνευση των προβολών βίντεο στο YouTube.

Συνεδρία

wide

YouTube

Επιτρέπει την ανίχνευση των προβολών βίντεο στο YouTube.

Συνεδρία

10.6 Υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο με αποτέλεσμα την ακύρωση της δυνατότητας αποθήκευσης cookies στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

10.7 Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και άλλες τεχνολογίες μπορείτε να βρείτε, π.χ. στο wszystkoociasteczkach.pl ή στην ενότητα Βοήθεια του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο.

Ρήτρες πληροφοριών Pepco:

 

Γιατί να ψωνίζετε στην Pepco;

Πάντα κοντά σου

Πάνω από 2.000 καταστήματα στην Ευρώπη. Θέλουμε να είμαστε πάντα κοντά σας.

Πάντα χαμηλές τιμές

Στην Pepco θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε χαμηλές τιμές.

Αποκτήστε περισσότερα, πληρώστε λιγότερα

Στην Pepco θα βρείτε καλή ποιότητα, τις τελευταίες τάσεις και μια μεγάλη ποικιλία.

Αγοράστε με σιγουριά

Έχετε δικαίωμα 30 ημερών για να επιστρέψετε τα αγαθά σε οποιοδήποτε κατάστημα της χώρας.