Καλοκαιρινές εκπτώσεις / Ισχύουν από 08.07 μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων / Βρείτε το πλησιέστερο κατάστημα Pepco.

Αγαπημένο (0)

Το κατάστημά μου

0

3 για 2 παιχνίδια

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ “3 για 2 – ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ”

 

 

1. Γενικές διατάξεις

 1. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τους κανόνες και τις απαιτήσεις για τη διεξαγωγή και τη συμμετοχή στην Προωθητική καμπάνια “3 για 2 – ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ” (εφεξής καλούμενη εν συντομία “Καμπάνια”), καθώς η τελευταία είναι δεσμευτική και υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες στην Καμπάνια.
 2. Η Διοργανώτρια εταιρεία της καμπάνιας είναι η «Pepco GREECE SINGLE MEMBER P.C», που είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο και στο μητρώο για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Υπηρεσίας Καταχωρήσεων με ενιαίο αριθμό ταυτοποίησης 801742462, GEMI number; 162515401000 με έδρα και ταχυδρομική διεύθυνση της διαχείρισης της εταιρείας στην πόλη Omirou 11, P.S. 10672 – Athens.
 3. Η καμπάνια πραγματοποιείται σε όλα τα σημεία πώλησης της Pepco GREECE SINGLE MEMBER P.C, εντός του ωραρίου λειτουργίας τους (εφεξής «Καταστήματα Pepco»).
 4. Η Kαμπάνια πραγματοποιείται την περίοδο από 205.2023 έως την εξάντληση των αποθεμάτων των προωθηκών ειδών, αλλά το αργότερο μέχρι τις 03.06.2023 (εφεξής «Περίοδος καμπάνιας»).
 5. Η Καμπάνια περιλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα προϊόντα που προσφέρονται από τα Καταστήματα Pepco, τα οποία καθορίζονται στο Παράρτημα Νο 1, αναπόσπαστο μέρος αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων (εφεξής «Προϊόν/τα Προώθησης»).
 6. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της Καμπάνιας είναι διαθέσιμοι σε όποιον επιθυμεί να συμμετάσχει στην Καμπάνια, δωρεάν και καθ’ όλη τη διάρκεια της Καμπάνιας, σε έντυπη μορφή στα Καταστήματα Pepco, διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος από το γραφείο «Πληροφοριών»/σε ταμείο και στην ιστοσελίδα μας στην παρακάτω διεύθυνση:https://pepco.gr/%ce%b5%ce%be%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%b5%ce%bb%ce%b1%cf%84%cf%8e%ce%bd/%cf%83%cf%85%cf%87%ce%bd%ce%ad%cf%82-%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/
 7. Κατά την κρίση του Διοργανωτή, η Καμπάνια μπορεί να δημοσιοποιηθεί στον δημόσιο χώρο με οποιονδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων μέσω διαφημιστικού ή/και ενημερωτικού υλικού.Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα υλικά θα πρέπει να γίνονται κατανοητές και να ερμηνεύονται σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.
 8. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να συμπληρώσει τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.Οποιαδήποτε προσθήκη/αλλαγή σε αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις θα γίνεται με παραρτήματα σ’ αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ εντός 24 ωρών από τη δημοσίευσή τους.

 

 

2. Προϋποθέσεις συμμετοχής στην καμπάνια

 1. Οποιοδήποτε άτομο ηλικίας άνω των 14 ετών που, κατά τη διάρκεια της Περιόδου της καμπάνιας, αγόρασε ένα/τα προωθητικό προϊόν/α από τα Καταστήματα Pepco σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, συμμετέχει στην Καμπάνια (εφεξής «Συμμετέχων»).
 2. Κατά την αγορά τουλάχιστον 3 τεμαχίων Προωθητικών Προϊόντων, κάθε Συμμετέχων λαμβάνει έκπτωση στην τιμή του αγορασμένου προϊόντος στο ποσό της τιμής του φθηνότερου Προωθητικού Προϊόντος, που αναγράφεται στην ετικέτα του Προωθητικού Προϊόντος (εφεξής «Έκπτωση») .Σε περίπτωση που η αξία των τριών προϊόντων είναι ίδια, η έκπτωση ισούται με την τιμή ενός από τα Προωθητικά Προϊόντα.
 3. Η Καμπάνια δεν εισάγει όριο στον μέγιστο αριθμό Προωθητικών Προϊόντων που αγοράζονται από έναν Συμμετέχοντα.Για να συμμετάσχει στην Καμπάνια, κάθε Συμμετέχων πρέπει να αγοράσει τουλάχιστον 3 Προωθητικά Προϊόντα.Για την προστασία των συμφερόντων του Διοργανωτή, δεν επιτρέπεται η πώληση Προωθητικών Προϊόντων σε έναν Συμμετέχοντα που υπερβαίνουν τις συνήθεις ποσότητες για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού.
 4. Οι ποσότητες των Προωθητικών Προϊόντων περιορίζονται στη διαθεσιμότητα στα Καταστήματα Pepco και είναι πιθανό ένα συγκεκριμένο προϊόν να μην είναι διαθέσιμο σε όλες τις ποικιλίες και μεγέθη ή να μην είναι καθόλου διαθέσιμο και ο Διοργανωτής δεν παρέχει εγγύηση ότι τα Προωθητικά προϊόντα θα είναι διαθέσιμα ή θα είναι διαθέσιμα σε όλες τις ποικιλίες και μεγέθη για την Περίοδο της Καμπάνιας.
 5. Η Έκπτωση παρέχεται στο ταμείο με την πληρωμή της αξίας των αγορασθέντων Προωθητικών Προϊόντων.Η έκπτωση παρέχεται από την τιμή που αναγράφεται στην ετικέτα του σχετικού Προωθητικού Προϊόντος.Η έκπτωση υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα όταν το ταμείο καταχωρεί κάθε τρίτο προϊόν που καλύπτεται από την προσφορά.Η Έκπτωση προστίθεται αναλογικά για καθένα από τα τρία προϊόντα.
 6. Τα Προωθητικά προϊόντα που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια της Καμπάνιας μπορούν να επιστραφούν σύμφωνα με την Πολιτική Επιστροφών Χρημάτων που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Διοργανωτή: www.pepco.gr, εντός 30 ημερών από την πραγματοποίηση της αγοράς, με την επίδειξη της απόδειξης και το προϊόν στην αρχική του κατάσταση και ετικέτα. Τα προϊόντα για προσωπική χρήση, που προσδιορίζονται στον ιστότοπο www.pepco.gr, δεν υπόκεινται σε επιστροφή.
 7. Η Καμπάνια δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προωθητικές καμπάνιες ή εκπτώσεις που παρέχονται από τον Διοργανωτή στα Καταστήματα Pepco.

 

 

3. Διαφορές

 1. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ του Διοργανωτή και των Συμμετεχόντων σε σχέση με τη διεξαγωγή της Καμπάνιας θα πρέπει να επιλύονται φιλικά μεταξύ των μερών.Σε περίπτωση που ένας Συμμετέχων θεωρήσει ότι η Καμπάνια διεξάγεται κατά παράβαση των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, δικαιούται να υποβάλει παράπονο στον Διοργανωτή σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία.
 2. Ένα παράπονο μπορεί να υποβληθεί από τον Συμμετέχοντα εντός 30 ημερών από τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα στην Καμπάνια.
 3. Το παράπονο μπορεί να υποβληθεί με τους παρακάτω τρόπους:

–    Με email στην παρακάτω διεύθυνση: pelatis@pepco.eu

–    Γραπτώς στο ταμείο ενός Καταστήματος Pepco, ή

–    Γραπτώς στην ακόλουθη διεύθυνση: Omirou 11, P.S. 10672 – Athens 4

 

 1. Στο παράπονό του, κάθε παραπονούμενος θα πρέπει να αναφέρει στοιχεία επικοινωνίας, όπου μπορεί να ενημερωθεί για την απόφαση σχετικά με το υποβληθέν παράπονο, καθώς και τη βάση του παράπονου, το αίτημά του και περιγραφή της παράβασης που διαπίστωσε ο Συμμετέχων.
 2. Προκειμένου να επιταχυνθεί η επεξεργασία του παράπονου, ο παραπονούμενος θα πρέπει επίσης να υποβάλει φωτοτυπία ή σκαναρισμένο αντίγραφο της απόδειξής του για την αγορά Προωθητικού(ών) Προϊόντος(ων) από τα Καταστήματα Pepco.
 3. Τα παράπονα εξετάζονται από τον Διοργανωτή εντός 30 ημερών από την παραλαβή του σχετικού παράπονου και των απαραίτητων στοιχείων σύμφωνα με το σημείο 4 και το σημείο 5 του παρόντος τμήματος.Ο Συμμετέχων ενημερώνεται για την απόφαση που ελήφθη στις επαφές που έχει υποδείξει.
 4. Ο Συμμετέχων εξουσιοδοτείται, σε περίπτωση που κρίνει ότι έχει διαπραχθεί παραβίαση των κανόνων της Καμπάνιας, να παραπέμψει τις αρμόδιες κρατικές αρχές, ανεξάρτητα από το αν ο Συμμετέχων έχει εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να επιλύσει οικειοθελώς τη διαφορά με τον Διοργανωτή, με την υποβολή παράπονου με τον τρόπο που ορίζεται εκ των προτέρων.

 

 

4. Προστασία προσωπικών δεδομένων

 1. Διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (“Κανονισμός”), είναι ο Διοργανωτής.
 2. Τα δικαιώματα σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων μπορούν να ασκηθούν μέσω του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων στην ακόλουθη διεύθυνση: iodo@pepco.eu
 3. Ο Διαχειριστής επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων, στο μέτρο που συλλέγονται, για τους σκοπούς και στο βαθμό που απαιτείται για την υλοποίηση της Καμπάνιας, βάσει του άρθ.6, παρ. 1, σ. στ) του Κανονισμού (απαραίτητο για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων του υπεύθυνου επεξεργασίας ή τρίτου).
 4. Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι εθελοντική, αλλά απαραίτητη, σε σχετικές περιπτώσεις, για την εκτέλεση της Καμπάνιας ή την άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις (π.χ. υποβολή παράπονου).Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά και υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά από τον Διαχειριστή σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που δημοσιεύεται στη διεύθυνσηhttps://pepco.gr
 5. Προσωπικά δεδομένα επιτρέπεται να παρέχονται σε τρίτους μόνο στις περιπτώσεις που το τελευταίο προβλέπεται από το νόμο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού.
 6. Κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του και για τη διασφάλιση της λειτουργίας της Καμπάνιας, ο Διαχειριστής μπορεί να παρέχει προσωπικά δεδομένα προς επεξεργασία σε τρίτους μέσω γραπτής συμφωνίας σύμφωνα με το άρθ.28 του Κανονισμού, αλλά μόνο στο βαθμό και για σκοπούς που είναι απαραίτητοι για τη διεξαγωγή της Καμπάνιας.
 7. Προσωπικά δεδομένα δεν παρέχονται σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.
 8. Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για μια περίοδο που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των στόχων και τη διεξαγωγή της Καμπάνιας, αλλά για περίοδο όχι μεγαλύτερη των 6 μηνών από το τέλος της Καμπάνιας.
 9. Οι Συμμετέχοντες έχουν και μπορούν να ασκήσουν τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με τον Κανονισμό: Δικαίωμα ενημέρωσης – να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που σχετίζονται με αυτούς υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Διαχειριστή, για ποιο σκοπό, για ποια περίοδο αποθηκεύονται και σε ποιον παρέχονται.Δικαίωμα πρόσβασης – λήψη αντιγράφου των σχετικών προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται ο Διαχειριστής.Δικαίωμα διαγραφής, παρουσία οποιασδήποτε από τις απαιτήσεις του Κανονισμού·Δικαίωμα διόρθωσης – να ζητήσει από τον Διαχειριστή να διορθώσει τα ανακριβή προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με αυτόν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων, στις περιπτώσεις που περιγράφονται στον Κανονισμό·Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων – να λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και τα οποία έχει παράσχει στον Διαχειριστή σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και να μεταφέρει αυτά τα δεδομένα σε άλλο διαχειριστή.Δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.Δικαίωμα να μην υπόκεινται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία.
 10. Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να παραπέμψει την Επιτροπή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχει παραδεκτή παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

 

5. Τελικές διατάξεις

 1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της Καμπάνιας είναι διαθέσιμοι σε όποιον επιθυμεί να συμμετάσχει στην Καμπάνια, δωρεάν και καθ’ όλη τη διάρκεια της Καμπάνιας, σε έντυπη μορφή στα Καταστήματα Pepco, κατόπιν αιτήματος από το γραφείο “Πληροφοριών”/σε ταμείο.
 2. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν τους πλήρεις κανόνες που διέπουν τη διεξαγωγή της Καμπάνιας και τη συμμετοχή των χρηστών σε αυτήν.Οι κανόνες της ισχύουσας βουλγαρικής νομοθεσίας θα εφαρμόζονται σε όλα τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά σε αυτήν.
 3. Όλες οι διαφορές μεταξύ του Διοργανωτή και των Συμμετεχόντων, που προκύπτουν σε σχέση με την Καμπάνια, θα επιλύονται με πνεύμα καλής θέλησης μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ τους και σε περίπτωση που αυτό αποδειχθεί αδύνατο, θα παραπέμπονται για επίλυση στις αρμόδιες κρατικές αρχές στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας.

 

Παραρτήματα:

– Παράρτημα Νο 1 – Προωθητικά προϊόντα που συμμετέχουν στην Καμπάνια.

– Παράρτημα Νο. 2 – Κατηγορίες προϊόντων που συμμετέχουν στην Προσφορά

– Παράρτημα Νο 3 – Κανόνες συνδυασμού Προωθητικών προϊόντων σε σετ προϊόντων και τρόπος υπολογισμού της έκπτωσης.

 

 

Παράρτημα Νο 1 – Προωθητικά προϊόντα που συμμετέχουν στην Καμπάνια

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

 

 

Παράρτημα Νο. 2 – Κατηγορίες προϊόντων που συμμετέχουν στην Προσφορά

Παιχνίδια για κατοικίδια

 

  

Παράρτημα Νο 3 – Κανόνες συνδυασμού Προωθητικών προϊόντων σε σετ προϊόντων και τρόπος υπολογισμού της έκπτωσης

 

Συνδυασμός Προωθητικών προϊόντων σε σετ προϊόντων

Τα σετ προϊόντων αποτελούνται από 3 προϊόντα ή έναν αριθμό που διαιρείται με το 3. Σε περίπτωση που ένας συμμετέχων αγοράσει περισσότερα από τρία Προωθητικά προϊόντα, αυτά τα προϊόντα συνδυάζονται σε σετ προϊόντων ως εξής:

 • Εάν ο αριθμός των προϊόντων διαιρείται με το 3, όλα τα διαφημιστικά προϊόντα που αγοράζονται συνδυάζονται σε ένα σύνολο προϊόντων,και
 • Εάν ο αριθμός των προϊόντων δεν διαιρείται με το 3, το πιο ακριβό διαφημιστικό προϊόν ή προϊόντα δεν καλύπτονται από την διαφημιστική καμπάνια και δεν θεωρούνται μέρος του συνόλου προϊόντων και τα υπόλοιπα προϊόντα συνδυάζονται σε ένα σετ προϊόντων.

 

Παραδεκτή και εκτελεστή έκπτωση

Όταν αγοράζετε τρία Προωθητικά προϊόντα συνδυασμένα σε ένα σύνολο προϊόντων, η παράδεκτή έκπτωση για αυτήν την αγορά ισούται με την τιμή του φθηνότερου Προωθητικού προϊόντος.

Όταν αγοράζονται περισσότερα από τρία Προωθητικά προϊόντα συνδυασμένα σε ένα σύνολο προϊόντων, αυτά τα Προωθητικά προϊόντα λαμβάνονται υπόψη και επιτρέπεται έκπτωση σε ποσό ίσο με το άθροισμα των τιμών των φθηνότερων Προωθητικών προϊόντων που αποτελούν το σύνολο προϊόντων.

Η έκπτωση εφαρμόζεται στις τιμές όλων των προωθητικών προϊόντων που αγοράζονται, συνδυασμένα σε ένα σύνολο προϊόντων, ανάλογα με τις αντίστοιχες τιμές τους.

 

Παραδείγματα για παράδεκτη έκπτωση

Παράδειγμα Α

Ο συμμετέχων αγοράζει τρία προϊόντα προώθησης:

 • το πρώτο στην τιμή που αναγράφεται στο σημείωμα τιμής τουEuro50,
 • το δεύτερο στην τιμή που αναγράφεται στο αντίστοιχο σημείωμα τιμής του – – Euro 5,
 • το τρίτο στην τιμή που αναγράφεται στο αντίστοιχο σημείωμα τιμής του – – Euro 5,

Η παραδεκτή έκπτωση για αυτό το σετ προϊόντων ανέρχεται σε –      Euro 2.50. Στην απόδειξη εφαρμόζεται αναλογικά στις τιμές των προωθητικών προϊόντων, που ανέρχονται σε – Euro2, -Euro 2 και Euro 2 μετά την εφαρμογή της έκπτωσης αντίστοιχα. Το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρώσει ο συμμετέχων για αυτό το σετ προϊόντων μετά την εφαρμογή της έκπτωσης ανέρχεται σε -Euro 10 (αντί για –           Euro 12.50).

 

Παράδειγμα Β

Ο συμμετέχων αγοράζει έξι προϊόντα προώθησης:

το πρώτο στην τιμή που αναγράφεται στο σημείωμα τιμής του –     Euro 1.30,

το δέυτερο στην τιμή που αναγράφεται στο σημείωμα τιμής τουEuro 1.50,

το τρίτο στην τιμή που αναγράφεται στο σημείωμα τιμής τουEuro 1.80,

το τετάρτο στην τιμή που αναγράφεται στο σημείωμα τιμής τουEuro 2.50,

το πέμπτο στην τιμή που αναγράφεται στο σημείωμα τιμής του  – Euro 4.00,

το έκτο στην τιμή που αναγράφεται στο σημείωμα τιμής τουEuro 5.00.

Η συνολική παραδεκτή έκπτωση ανέρχεται σε Euro 2.80 (και αντιπροσωπεύει το άθροισμα των τιμών των δύο φθηνότερων προωθητικών προϊόντων). Στην απόδειξη, η έκπτωση εφαρμόζεται αναλογικά με τις τιμές των προωθητικών προϊόντων, η οποία έχει ως εξής:

η τιμή του πρώτου προϊόντος που αναγράφεται στην απόδειξη θα είναι –  Euro 1.07;

–  η τιμή του δεύτερου προϊόντος που αναγράφεται στην απόδειξη θα είναιEuro 1.24;

–  η τιμή του τρίτου προϊόντος που αναγράφεται στην απόδειξη θα είναι –    Euro 1.49;

η τιμή του τετάρτου προϊόντος που αναγράφεται στην απόδειξη θα είναιEuro 2.07;

η τιμή του πέμπτου προϊόντος που αναγράφεται στην απόδειξη θα είναιEuro 3.30;

η τιμή του έκτου προϊόντος που αναγράφεται στην απόδειξη θα είναιEuro 4.13;

Το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρώσει ο συμμετέχων για αυτό το σετ προϊόντων μετά την εφαρμογή της έκπτωσης ανέρχεται σε – Euro 13.30 (αντί για – Euro 16.10).

 

Παράδειγμα Γ

Ο συμμετέχων αγοράζει επτά προϊόντα προώθησης:

το πρώτο στην τιμή που αναγράφεται στο σημείωμα τιμής του –     Euro 1.30,

το δέυτερο στην τιμή που αναγράφεται στο σημείωμα τιμής τουEuro 2.50,

το τρίτο στην τιμή που αναγράφεται στο σημείωμα τιμής τουEuro 5.00,

το τετάρτο στην τιμή που αναγράφεται στο σημείωμα τιμής τουEuro 10.00,

το πέμπτο στην τιμή που αναγράφεται στο σημείωμα τιμής του  – Euro 12.00,

το έκτο στην τιμή που αναγράφεται στο σημείωμα τιμής τουEuro 15.00.

το έκτο στην τιμή που αναγράφεται στο σημείωμα τιμής τουEuro 17.00

Το έβδομο, πιο ακριβό προϊόν δεν θεωρείται μέρος του σετ προϊόντων. Η συνολική παραδεκτή έκπτωση ανέρχεται σε Euro 3.80. Στην απόδειξη, η έκπτωση εφαρμόζεται αναλογικά με τις τιμές των προωθητικών προϊόντων, η οποία έχει ως εξής:

η τιμή του πρώτου προϊόντος που αναγράφεται στην απόδειξη θα είναι –  Euro 1.19;

–  η τιμή του δεύτερου προϊόντος που αναγράφεται στην απόδειξη θα είναιEuro 2.29;

–  η τιμή του τρίτου προϊόντος που αναγράφεται στην απόδειξη θα είναι –    Euro 4.59;

η τιμή του τετάρτου προϊόντος που αναγράφεται στην απόδειξη θα είναιEuro 9.17;

η τιμή του πέμπτου προϊόντος που αναγράφεται στην απόδειξη θα είναιEuro 11.00;

η τιμή του έκτου προϊόντος που αναγράφεται στην απόδειξη θα είναιEuro 13.76;

η τιμή του έκτου προϊόντος που αναγράφεται στην απόδειξη θα είναιEuro 17.00.

 

Το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρώσει ο συμμετέχων για αυτό το σύνολο προϊόντων μετά την εφαρμογή της έκπτωσης ανέρχεται σε Euro 59.00 (αντί για Euro 62.80).

 

Κοινή χρήση:

Γιατί να ψωνίζετε στην Pepco;

Πάντα κοντά σου

Πάνω από 2.000 καταστήματα στην Ευρώπη. Θέλουμε να είμαστε πάντα κοντά σας.

Πάντα χαμηλές τιμές

Στην Pepco θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε χαμηλές τιμές.

Αποκτήστε περισσότερα, πληρώστε λιγότερα

Στην Pepco θα βρείτε καλή ποιότητα, τις τελευταίες τάσεις και μια μεγάλη ποικιλία.

Αγοράστε με σιγουριά

Έχετε δικαίωμα 30 ημερών για να επιστρέψετε τα αγαθά σε οποιοδήποτε κατάστημα της χώρας.